2022

11.12.2022
Elever peger på kort

Harrestrup Å – hvordan klimatilpasning gør din by grønnere

Få fortællingen om Harrestrup Å som Danmarks største klimatilpasningsprojekt – fra gemt spildevandskanal til levende klimatilpasningsvandløb, og hvordan vi kan designe fremtidens by til både at …
29.11.2022
Elever peger på model

Fra idé til virkelighed – elever sikres reel indflydelse på Damhusengen

Talent-elever fra Damhusengens Skole præsenterede onsdag deres idé til et ”lære- og værerum” og en ”natur- og miljøstation” på Damhusengen til HKH Kronprinsesse Mary, Børne- og …
28.10.2022
To vandhelte kaster med vand

Få besøg af vandheltene på jeres skole!

Vil I lære at spare på vandet? Få besøg af Vandheltene i jeres klasse til en sjov dag med spændende læringsaktiviteter! Her vil vandhelten og vandskurken …
14.10.2022
Lærere kigger på en graf

Genialt med databaseret historiefortælling

Meldingerne var positive og engagementet højt, da 15 lærere fra ENERGI & VANDs partnerskabsskoler deltog i Factful Folkeskole efteruddannelsesforløbet her i september. I løbet af fire …
09.08.2022
Åbent Hus billede collage

Åbent Hus 4. september

Tag hele familie med til Åbent hus på ENERGI & VAND søndag den 4. september kl. 11-16 ! Traditionen tro, holder vi igen i år åbent …
04.08.2022
Deltagere til factful folkeskole workshop

Factful Folkeskole blev vist frem i FN-byen

Fredag d. 3. juni var der fuld smæk på verdensmålene, da FN-byen husede konferencen Katapult som fremviste frontløberne inden for verdensmålsundervisning. Gennem en række workshops blev …
10.06.2022
Model i showroom

Helt nye læringsindsatser skal sikre fremtidens grønne kompetencer

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen besøgte ENERGI & VAND for at opleve, hvordan vi i København uddanner den nye klimabevidste generation og skaber medarbejdere til fremtidens grønne …
10.06.2022
Elever og borgmester hiver ruse op

Overborgmester sætter fokus på undervisning i Danmarks største klimatilpasningsprojekt

Elever fra 6.A på Lykkebo Skole sejlede i sidste uge ud på Damhussøen sammen med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og ENERGI & VAND, for at undersøge …
25.04.2022
Åbent Hus billede collage

Åbent Hus 12. Juni

Tag hele familie med til Åbent hus på ENERGI & VAND d. 12/6 kl. 11-16. Vi glæder os til at åbne dørene op og invitere jer …
02.04.2022
Elever løber og leger

Mit lys, vand og varme

Oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år. Klassetrin: 0. klasse / 1. klasse / …
02.04.2022
To vandhelte kaster med vand

Vandheltene

Få besøg på jeres skole af vandhelten og vandskurken!Vi laver sjove læringsaktiviteter om den rolle vand har i vores hverdag, samt hvordan og hvorfor det er …
02.04.2022
Elever ser på vandfald

Vandets kraft

Forløbet “Vandets kraft” har fire centrale temaer: Vand og energi, vand og transport, vand og landskabsændringer og vand og liv. Klassetrin: 0. klasse / 1. klasse …
02.03.2022
Elev undersøger højtvandslukke

Din klimatilpassede by

Red byen fra oversvømmelse, lav vejr-observationer og lær om fremtidens vilde vejr med den interaktive 3D-model. Bliv klogere på hvad selv kan gøre for at klimatilpasse …
02.03.2022
elever undervises ved model

Energiens vej gennem tiden

Vi følger energiens vej gennem samfundet, fra kraftvarmeværk til forbruger og bliver klogere på, hvordan mennesket har brugt energi gennem tiden, fra jægerstenalderens levende ild til …
02.03.2022
Elev kravler ned i toilet

Vandets vej gennem tiden

Følg vandets vej i naturen og samfundet.Lær om hvordan vi fik vand dengang København havde rendestene, og kravl en tur i kæmpetoilettet. Klassetrin: 3. klasse / …
02.02.2022
elever har VR briller på

Energiens vej – bæredygtig forsyning

Følg energiens vej gennem samfundet, bliv klogere på drivhuseffekten, CO2, samt de vedvarende og fossile energikilder. Tag på rejse i Smart House og test et bæredygtigt …
02.02.2022
Elever ser ind i rør

Vandets vej – bæredygtig forsyning

Følg vandets vej gennem samfundet, og bliver klogere på om vores eget vandforbrug er bæredygtigt. Kravl gennem kæmpe-toilettet og bliver klogere på globale forskelle i drikkevandsproduktion. …
02.01.2022

Forstå klimaforandringer gennem data

02.01.2022
Elever diskuterer byudvikling

Fremtidens bæredygtige storbyer

Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer. Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan om at blive CO2-neutral i 2025, bliver vi klogere på byernes …
02.01.2022
elever diskuterer klimatilpasning

Klimatilpasning – teknologiens betydning i byen

Lær om skybrud og smarte og grønne løsninger for klimatilpasning af Harrestrup Å. Brug geografiske kort og interaktive modeller til at blive klog på nedsivning, vandmængder, …
02.01.2022
elever tænder op i kraftvarmeværk

Bæredygtig energiforsyning i Hovedstadsområdet

Arbejd hands-on med fysik – vi tester elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Lær om Hovedstadens energiforsyning og hvordan vi får CO2-neutral energi i fremtiden. Hvis forløbet …
02.01.2022
Elever tager ruse op ad Damhussøen

Søens økosystem og klima

Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer. Mål sigtbarhed, tag vandprøver og fisk efter plankton og …
02.01.2022
Elev hælder vand i vandtårn

Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder med vandforsyningssystemet, bæredygtig vandindvinding og forbrug, nye og gamle teknologier samt naturgrundlagets betydning for vandforsyningen. Vi arbejder hands-on med principperne …
01.01.2022
Mobile Science Center i skolegård

Klimaforandringer – og fremtidens klimatilpassede by

Få besøg af Mobile Science Center på jeres skole! Forløbet er et udekørende undervisningstilbud til elever på mellemtrinnet. Få en masse faglig viden om klimaforandringer og …
01.01.2022
Elev kravler gennem toilet

Vandets vej – i fremtidens klimatilpassede by

Få besøg af Mobile Science Center på jeres skole! Forløbet er et udekørende undervisningstilbud til elever på mellemtrinnet. Få en masse faglig viden om vandets kredsløb, …

ENERGI & VAND