Om os


ENERGI & VAND - Greater Copenhagen Living Lab

Bygger bro til den bæredygtige by gennem uddannelse, inddragelse, formidling og forskning. ENERGI & VAND rummer et Science Center, et Showroom, et Collaboratorium og et Living Lab. ENERGI & VAND er et samarbejde mellem Københavns Kommune og HOFOR.
Find kontaktoplysninger for ENERGI & VAND her.


ENERGI & VAND's Science Center

Tilbyder undervisningsforløb for alle klassetrin inden for temaerne energi- og vandforsyning i fortid, nutid og fremtid, altid set i et bæredygtighedsperspektiv.

ENERGI & VAND Science Centers tilbud er gratis for folkeskoler i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Vi byder også privatskoler, skoler fra andre kommuner og voksengrupper velkommen på ENERGI & VAND.

Læs mere om booking her.

Til daglig er ENERGI & VAND Science Center åbent for skoleklasser. Flere gange årligt holder vi desuden Åbent Hus arrangementer for alle.


ENERGI & VAND's Showroom

Er en besøgstjeneste, som har til hensigt at beskrive hvordan HOFOR bidrager til at skabe et bæredygtigt hovedstadsområde.

I Showroomet tilbyder vi rundvisninger til HOFORs samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner i Storkøbenhavn og andre organisationer som ønsker at få viden om HOFORs forsyningsløsninger.

På rundvisningerne bruger vi video, interaktive modeller, plancher og foredrag til at beskrive HOFORs forsyningsløsninger. På nuværende tidspunkt har rundvisningerne temaerne vand, spildevand og klimatilpasning som omdrejningspunkt, og kan tilpasses til den enkelte gruppes interesse.


ENERGI & VAND's Collaboratorium

Er en møde- og dialogplatform, hvor borgere, forsyningsselskaber, videns- og uddannelsesinstitutioner og en række andre aktører kan mødes for at samudvikle og vidensdele om klimatilpasningstiltag i den tætte by og uddannelsespartnerskaber.


ENERGI & VAND's Videnscenter

Fungerer som et levende laboratorium for uddannelse i FN’s bæredygtighedsmål på forsyningsområdet, klimatilpasning i den tætte by samt uddannelses- og formidlingspartnerskaber.

ENERGI & VAND samarbejder med EU, forskere, forsyningsselskaber, politikere, embedsmænd, NGO’er og borgere om at indsamle viden og løse komplekse problemstillinger.

ENERGI & VAND