Collaboratorium

ENERGI & VANDs Collaboratorium er en møde- og dialogplatform, hvor borgere, forsyningsselskaber, videns- og uddannelsesinstitutioner og en række andre aktører kan mødes for at samudvikle og vidensdele om tiltag for at skabe en bæredygtig by.

Collaboratoriet arbejder inden for emner som klimatilpasning og andre klimatiltag som varmereduktion og energibesparelser.

KlimaCollab og SkoleCollab arbejder med at facilitere processer indenfor disse fagområder for henholdsvis borgergrupper / virksomheder og for skoler / institutioner.ENERGI & VAND