Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

Elev hælder vand i vandtårn

Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder med vandforsyningssystemet, bæredygtig vandindvinding og forbrug, nye og gamle teknologier samt naturgrundlagets betydning for vandforsyningen. Vi arbejder hands-on med principperne bag et vandtårn, rensning af overfladevand, interessekonflikter ved vandindvinding mm.

Klassetrin: 7. klasse / 8.klasse / 9.klasse

Lærevejledning: Gå til pdf-fil om: Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

Booking: Book "Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet" via dette link

Udbydes: Hele året.

ENERGI & VAND