Harrestrup Å – hvordan klimatilpasning gør din by grønnere

Elever peger på kort

Få fortællingen om Harrestrup Å som Danmarks største klimatilpasningsprojekt - fra gemt spildevandskanal til levende klimatilpasningsvandløb, og hvordan vi kan designe fremtidens by til både at håndtere skybrudsvand og have grønne og attraktive byrum.

Lær om skybrud og smarte og grønne løsninger for klimatilpasningen af Harrestrup Å. Brug geografiske kort og interaktive modeller til at blive klogere på nedsivning, vandmængder, højdeforskelle og terræn langs åen. Bliv klogere på hvordan klimatilpasningen af Harrestrup Å er med til at omforme hele vores by, så der skabes grønne byrum samtidig med vi håndterer skybrudsvandet.

På forløbet kan du opleve:

  • En dronefilm om Harrestrup Å set i VR briller
  • En rundtur i vores showroom ’Klimatilpasning af Harrestrup Å’ med interaktive touchvægge og modeller
  • Et ægte skybrud og hvordan vi kan styre vandet langs Harrestrup Å med smarte grønne klimatilpasningsløsninger.
  • Gruppeopgaver med forsøgsopstillinger, hvor vi bl.a. tester nedsivning af skybrudsvand og laver kortanalyser af Harrestrup Å.
  • Forløbet er målrettet folkeskolens 7.-9. klassetrin i de ti kommuner der er med i Harrestrup Å projektet.
  • Forløbet er fra kl. 9-13

Booking: For bookinger frem til sommerferien – Ring 36303606 eller skriv en mail på envand@kk.dk med forespørgsel på datoer, så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Bookinger til skoleåret 2024-25 åbner 15. maj kl. 12.00 – Book ”Harrestrup å - Hvordan klimatilpasning gør din by grønnere” via dette link

ENERGI & VAND