Genialt med databaseret historiefortælling

Lærere kigger på en graf

Meldingerne var positive og engagementet højt, da 15 lærere fra ENERGI & VANDs partnerskabsskoler deltog i Factful Folkeskole efteruddannelsesforløbet her i september.

I løbet af fire eftermiddage blev lærerne udfordret til at lave fortællinger på et databaseret, visuelt grundlag – også kaldet databaseret historiefortælling -, undersøge globale klimadata gennem databaser samt at forholde sig til, hvordan ’factfulness’ som redskab kan bruges til at nuancere vores hverdagsdebatter. 

Det blev til rigtig mange gode diskussioner og refleksioner omkring et af hvor tids største udfordringer, nemlig klimaforandringerne, som gang på gang byder på mange forskellige holdninger, meninger, ’synsninger’ og til tider også fordømmelser. Håbet er, at databaseret historiefortælling og factfulness kan være nogle af de redskaber, som kan hjælpe os til at forstå og engagere os i klimadebatten på et faktabaseret grundlag.

Og det lader til at have vakt interessen for de deltagende lærere.

Det er bare genialt med databaseret historiefortælling” – lærer på Factful Folkeskole efteruddannelsesforløbet.

Til sidst i forløbet, blev hver lærer stillet opgaven at bruge forløbets redskaber til at lave en aktivitet for deres elever. Derfor glæder vi os her på ENERGI & VAND til at gense alle lærerne, når de skal stå for en aktivitet på de Factful Folkeskole-elevforløb, som afholdes gennem efteråret.

Projektet ’Factful Folkeskole for FN’s Klimamål’ er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og løber gennem hele 2022.

ENERGI & VAND