Helt nye læringsindsatser skal sikre fremtidens grønne kompetencer

Model i showroom

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen besøgte ENERGI & VAND for at opleve, hvordan vi i København uddanner den nye klimabevidste generation og skaber medarbejdere til fremtidens grønne arbejdsmarked.

Der er sket mere ift. den grønne omstilling de seneste to år, end de foregående tyve. Der er en bred forståelse af, at klimaudfordringen er reel og menneskeskabt, og ikke alene kan løses ved hjælp af individuel adfærd. Byerne har taget ansvar, industrien er godt på vej og nationalt har vi fået en meget ambitiøs klimamålsætning. Skåret til benet; nu skal vi til handling. Problemet er hvem der skal føre handleplanerne ud i livet?

Den grønne omstilling kræver grønne kompetencer, også inden for erhvervsuddannelserne. Vi står og mangler teknikere og faglærte. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer Danmark til at mangle 99.000 faglærte i 2030. Som samfund er vi også bagud med at sikre en bred forståelse for, hvordan teknologien kan være med til at løse forskellige samfundsudfordringer på f.eks. klimaområdet. Vi skal desuden forstå proportionerne i klimaindsatsen – altså hvilke af vores indsatser og handlinger der giver størst effekt i klimaregnskabet, så vi kan agere mest effektivt. Vores forsyning med energi, som i dag i høj grad er baseret på kul, er nemlig det område med langt det største potentiale for CO2-reduktion.

Udfordringen kræver helt nye læringsindsatser i forhold til vores børn og unge. Derfor har vi på ENERGI & VAND netop lanceret tre nye læringsindsatser, der skal bidrage til at børn og unge opnår grønne kompetencer på forsyningsområdet :

I vores forsyningsværksteder har vi fokus på en teknologisk dannelse som sikrer STEM-kompetencer til fremtidens arbejdsmarked, i vores Factful_Folkeskole tilgang har vi fokus på forståelse af størrelsesordner og proportioner på klimaområdet og i vores Maker Spaces er der fokus på at styrke børn og unges kompetencer på Engineering området.

Det er ikke nok, at de unge kun taler om klimaet, de skal også have de rette redskaber til at løse fremtidens grønne udfordringer og så skal de uddannes i STEM og forstå, hvilke løsninger der virkelige betyder noget” udtalte Sophie Hæstorp Andersen under besøget på ENERGI & VAND.

Se videoklip med Sophie Hæstorp Andersen tale 

ENERGI & VAND