Fra idé til virkelighed – elever sikres reel indflydelse på Damhusengen

Elever peger på model

Foto: Lasse Bak Mejlvang

Talent-elever fra Damhusengens Skole præsenterede onsdag deres idé til et ”lære- og værerum” og en ”natur- og miljøstation” på Damhusengen til HKH Kronprinsesse Mary, Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager og Thomas Ravn-Pedersen, da der blev afholdt Verdenstimen på Københavns Rådhus.

Den 1×3 meter store model af fremtidens klimatilpassede Damhuseng blev stolt vist frem til de nysgerrige tilskuere. Eleverne fortalte ivrigt om selve arbejdet fra idé til model, og hvor givende det har været for dem at blive hørt i processen og få reel indflydelse på planerne for Damhusengen.

Talenteleverne præsenterede resultater fra ét års langt samarbejde med ENERGI & VANDs SkoleCollab om deres ønsker til Damhusengen, når engen i nær fremtid skal klimatilpasses. Eleverne har bl.a. lavet biodiversitetsundersøgelser, interessentanalyse, kortlagt jordbunden, fløjet med drone, udarbejdet egen højdemodel, ideudviklet og bygget modeller. Ideerne til et ”lære- og værerum” samt en ”natur- og miljøstation” for børn, unge og voksne har været med til at sikre 1,1 mio. kroner til yderligere forundersøgelser af Damhusengen.

Onsdag blev ideerne så fremvist til HKH Kronprinsesse Mary, Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager og Thomas Ravn-Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder. Sammen med 7 andre skoler deltog talenteleverne i Verdenstimen på Rådhuset for at fortælle om deres arbejde med verdensmål 13 om klimahandling, og hvordan Damhusengen kan benyttes som skybrudsbassin til at klimasikre store dele af københavnsområdet. Eleverne har også arbejdet med verdensmål 15 om livet på land, ved at indtænke biodiversitet ifm. designet af Damhusengen som både skybrudsbassin og en rekreativ perle.

Det var en flok trætte, glade og enormt stolte elever som forlod rådhuset. Også på ENERGI & VAND er vi stolte af samarbejdet med Damhusengens Skole og af den reelle indflydelse på den fremtidige klimatilpasning af Damhusengen samarbejdet har medført.

Foto: Lasse Bak Mejlvang

Er jeres skole interesserede i at deltage i en SkoleCollab proces? Læs mere her: ENERGI & VAND – Collaboratorium (energiogvand.dk)

Se elevernes arbejde på det undervisningstilrettede StoryMap i ArcGis: Damhusengen som være- & lærerum (arcgis.com)

Læs mere om Verdenstimen 2022 her: Sæt fokus på Verdensmålene i din undervisning | Verdensmål (verdensmaal.org)

 

ENERGI & VAND