Udskoling


 • Fremtidens bæredygtige storbyer

  02.01.2022
  Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer. Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan om at blive CO2-neutral i 2025, bliver vi klogere på byernes …
 • Klimatilpasning – teknologiens betydning i byen

  02.01.2022
  Lær om skybrud og smarte og grønne løsninger for klimatilpasning af Harrestrup Å. Brug geografiske kort og interaktive modeller til at blive klog på nedsivning, vandmængder, …
 • Bæredygtig energiforsyning i Hovedstadsområdet

  02.01.2022
  Arbejd hands-on med fysikbegreber som elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Forløbet tager udgangspunkt i Hovedstadens energiforsyning. Forløbet kan anvendes som fællesfagligt fokusforløb, hvis det kombineres med …
 • Søens økosystem og klima

  02.01.2022
  Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer. Mål sigtbarhed, tag vandprøver og fisk efter plankton og …
 • Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

  02.01.2022
  Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder med vandforsyningssystemet, bæredygtig vandindvinding og forbrug, nye og gamle teknologier samt naturgrundlagets betydning for vandforsyningen. Vi arbejder hands-on med principperne …

Energi & Vand