Udskoling


 • Elever peger på kort

  Harrestrup Å – hvordan klimatilpasning gør din by grønnere

  11.12.2022
  Få fortællingen om Harrestrup Å som Danmarks største klimatilpasningsprojekt – fra gemt spildevandskanal til levende klimatilpasningsvandløb, og hvordan vi kan designe fremtidens by til både at …
 • Elever diskuterer byudvikling

  Fremtidens bæredygtige storbyer

  02.01.2022
  Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer. Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan om at blive CO2-neutral i 2025, bliver vi klogere på byernes …
 • elever diskuterer klimatilpasning

  Klimatilpasning – teknologiens betydning i byen

  02.01.2022
  Lær om skybrud og smarte og grønne løsninger for klimatilpasning af Harrestrup Å. Brug geografiske kort og interaktive modeller til at blive klog på nedsivning, vandmængder, …
 • elever tænder op i kraftvarmeværk

  Bæredygtig energiforsyning i Hovedstadsområdet

  02.01.2022
  Arbejd hands-on med fysik – vi tester elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Lær om Hovedstadens energiforsyning og hvordan vi får CO2-neutral energi i fremtiden. Hvis forløbet …
 • Elever tager ruse op ad Damhussøen

  Søens økosystem og klima

  02.01.2022
  Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer. Mål sigtbarhed, tag vandprøver og fisk efter plankton og …
 • Elev hælder vand i vandtårn

  Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

  02.01.2022
  Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder med vandforsyningssystemet, bæredygtig vandindvinding og forbrug, nye og gamle teknologier samt naturgrundlagets betydning for vandforsyningen. Vi arbejder hands-on med principperne …

ENERGI & VAND