Undervisning

02.04.2022
Elever løber og leger

Mit lys, vand og varme

Oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år. Klassetrin: 0. klasse / 1. klasse / …
02.04.2022
To vandhelte kaster med vand

Vandheltene

Få besøg på jeres skole af vandhelten og vandskurken!Vi laver sjove læringsaktiviteter om den rolle vand har i vores hverdag, samt hvordan og hvorfor det er …
02.04.2022
Elever ser på vandfald

Vandets kraft

Forløbet “Vandets kraft” har fire centrale temaer: Vand og energi, vand og transport, vand og landskabsændringer og vand og liv. Klassetrin: 0. klasse / 1. klasse …
02.03.2022
Elev undersøger højtvandslukke

Din klimatilpassede by

Red byen fra oversvømmelse, lav vejr-observationer og lær om fremtidens vilde vejr med den interaktive 3D-model. Bliv klogere på hvad selv kan gøre for at klimatilpasse …
02.03.2022
elever undervises ved model

Energiens vej gennem tiden

Vi følger energiens vej gennem samfundet, fra kraftvarmeværk til forbruger og bliver klogere på, hvordan mennesket har brugt energi gennem tiden, fra jægerstenalderens levende ild til …
02.03.2022
Elev kravler ned i toilet

Vandets vej gennem tiden

Følg vandets vej i naturen og samfundet.Lær om hvordan vi fik vand dengang København havde rendestene, og kravl en tur i kæmpetoilettet. Klassetrin: 3. klasse / …
02.02.2022
elever har VR briller på

Energiens vej – bæredygtig forsyning

Følg energiens vej gennem samfundet, bliv klogere på drivhuseffekten, CO2, samt de vedvarende og fossile energikilder. Tag på rejse i Smart House og test et bæredygtigt …
02.02.2022
Elever ser ind i rør

Vandets vej – bæredygtig forsyning

Følg vandets vej gennem samfundet, og bliver klogere på om vores eget vandforbrug er bæredygtigt. Kravl gennem kæmpe-toilettet og bliver klogere på globale forskelle i drikkevandsproduktion. …
02.01.2022
Elever diskuterer byudvikling

Fremtidens bæredygtige storbyer

Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer. Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan om at blive CO2-neutral i 2025, bliver vi klogere på byernes …
02.01.2022
elever diskuterer klimatilpasning

Klimatilpasning – teknologiens betydning i byen

Lær om skybrud og smarte og grønne løsninger for klimatilpasning af Harrestrup Å. Brug geografiske kort og interaktive modeller til at blive klog på nedsivning, vandmængder, …
02.01.2022
elever tænder op i kraftvarmeværk

Bæredygtig energiforsyning i Hovedstadsområdet

Arbejd hands-on med fysik – vi tester elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Lær om Hovedstadens energiforsyning og hvordan vi får CO2-neutral energi i fremtiden. Hvis forløbet …
02.01.2022
Elever tager ruse op ad Damhussøen

Søens økosystem og klima

Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer. Mål sigtbarhed, tag vandprøver og fisk efter plankton og …
02.01.2022
Elev hælder vand i vandtårn

Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder med vandforsyningssystemet, bæredygtig vandindvinding og forbrug, nye og gamle teknologier samt naturgrundlagets betydning for vandforsyningen. Vi arbejder hands-on med principperne …

ENERGI & VAND