eogv2015_admin

02.04.2022

Mit lys, vand og varme

Oplev hvordan forsyningen med el, varme, vand og fjernelse af spildevand har ændret sig gennem de sidste 150 år. Udbydes: Fra uge 43 frem til 31. …
02.04.2022

Vandheltene

Få besøg på jeres skole af vandhelten og vandskurken!Vi laver sjove læringsaktiviteter om den rolle vand har i vores hverdag, samt hvordan og hvorfor det er …
02.04.2022

Vandets kraft

Forløbet “Vandets kraft” har fire centrale temaer: Vand og energi, vand og transport, vand og landskabsændringer og vand og liv. Udbydes: Fra 1. april frem til …
02.03.2022

Din klimatilpassede by

Red byen fra oversvømmelse, lav vejrobservationer og lær om fremtidens vilde vejr med den interaktive 3D-model. Udbydes: Hele året Lærevejledning: Gå til pdf-fil om: Din klimatilpassede …
02.03.2022

Energiens vej gennem tiden

Følg energiens vej gennem samfundet og rejs igennem tiden, for at blive klogere på, hvordan mennesket har brugt energi gennem tiden. Udbydes: Hele året Lærevejledning: Gå …
02.03.2022

Vandets vej gennem tiden

Følg vandets vej i naturen og samfundet.Lær om hvordan vi fik vand dengang København havde rendestene, og kravl en tur i kæmpetoilettet. Udbydes: Hele året. Lærevejledning: …
02.02.2022

Energiens vej – bæredygtig forsyning

5. klasse / 6.klasse Følg energiens vej gennem samfundet, bliv klogere på drivhuseffekten, CO2, samt de vedvarende og fossile energikilder. Tag på rejse i klimalabyrinten og …
02.02.2022

Vandets vej – bæredygtig forsyning

Følg vandets vej gennem samfundet, og bliver klogere på om vores eget vandforbrug er bæredygtigt. Kravl gennem kæmpe-toilettet og bliver klogere på globale forskelle i drikkevandsproduktion. …
02.01.2022

Fremtidens bæredygtige storbyer

Vi undersøger energiressourcer, naturgrundlag og kulstofkredsløb for fire globale storbyer. Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan om at blive CO2-neutral i 2025, bliver vi klogere på byernes …
02.01.2022

Klimatilpasning – teknologiens betydning i byen

Lær om skybrud og smarte og grønne løsninger for klimatilpasning af Harrestrup Å. Brug geografiske kort og interaktive modeller til at blive klog på nedsivning, vandmængder, …
02.01.2022

Bæredygtig energiforsyning i Hovedstadsområdet

Arbejd hands-on med fysikbegreber som elektromagnetisme, induktion, transformation og modstand. Forløbet tager udgangspunkt i Hovedstadens energiforsyning. Forløbet kan anvendes som fællesfagligt fokusforløb, hvis det kombineres med …
02.01.2022

Søens økosystem og klima

Udforsk søens dyre- og planteliv fra vores båd på Damhussøen og arbejd med søens fødekæder og næringsstoffer. Mål sigtbarhed, tag vandprøver og fisk efter plankton og …
02.01.2022

Drikkevandsforsyning i Hovedstadsområdet

Et fællesfagligt fokusforløb hvor vi arbejder med vandforsyningssystemet, bæredygtig vandindvinding og forbrug, nye og gamle teknologier samt naturgrundlagets betydning for vandforsyningen. Vi arbejder hands-on med principperne …
01.01.2022

Klimaforandringer – og fremtidens klimatilpassede by

Få besøg af Mobile Science Center på jeres skole! Forløbet er et udekørende undervisningstilbud til elever på mellemtrinnet. Få en masse faglig viden om vandets kredsløb, …
01.01.2022

Vandets vej – i fremtidens klimatilpassede by

Få besøg af Mobile Science Center på jeres skole! Forløbet er et udekørende undervisningstilbud til elever på mellemtrinnet. Få en masse faglig viden om vandets kredsløb, …

Energi & Vand