SkoleCollab understøtter elevdesign af Damhusengen som ”være- og lærerum”

Valby lokaludvalg har fremlagt et forslag om at etablere en formidlings-dome på Damhusengen, tæt ved iskiosken ved Damhussøen. Domen skal rumme en udstilling om Damhusengen og medvirke til at gøre Damhusengen til et spændende ”være- og lærerum”.

SkoleCollab på ENERGI & VAND har indgået et partnerskab med Damhusengens skole om en samskabelsesproces om pædagogisk brug af ”Damhusengen som være- og lærerum”. SkoleCollab støtter op om projektet med overflyvning af engen med drone, luftfotos, artsbestemmelseskort og 3D-modeller med visualisering af formidlingsdomen på engen. Der er koblet undervisningsforløb om droner, naturundersøgelser og klimatilpasning af Damhusengen samt co-design workshops om brug af Damhusengen som være- og lærerum til projektet

Målet er, at eleverne får sammenkoblet udstillingen til undersøgelser på Damhusengen med skolens progressionsplan og dermed sikrer en optimal brug af Damhusengen som være- og lærerum.

ENERGI & VAND