SkoleCollab præsenterer model af Damhusengen

Model over Damhusengen. Bygget af elever fra Science-holdet på Damhusengens Skole.

Model over Damhusengen. Bygget af elever fra Science-holdet på Damhusengens Skole.

SkoleCollab på ENERGI & VAND har indgået et partnerskab med Damhusengens skole om en samskabelsesproces om pædagogisk brug af ”Damhusengen som være- og lærerum”. Første del af dette forløb blev afsluttet med et brag af en model-fernisering kort inden juleferien.

Fernisering af modellen blev afholdt den 8. december. Først og fremmest kunne elverne vise det flotte arbejde frem for forældre, lærere og medarbejdere på Energi & Vand. Derudover skulle eleverne præsentere modellen for klimatilpasningsekspert Thomas Sichelkow og fik efterfølgende stor ros, feedback og anekdotiske fortællinger fra teknik- og miljøforvaltningens klimatilpasningsarbejde.

I løbet af efteråret op til ferniseringen har Science-holdet fra Damhusengens Skole indsamlet teoretisk viden om klimatilpasning, lavet dataindsamling fra Damhusengen og bygget en flot model over området. Dataindsamlingen bestod af en biodiversitetsundersøgelse, analyse af jordbundsforhold og hydrologiske kort, samt droneflyvning over Damhusengen. Ved brug af indsamlet data og målestoksforhold er denne viden blevet omsat til en fysisk model af Damhusengen med optegnede opmærksomhedspunkter.

Eleverne kommer til at arbejde videre med modellen og skal i det videre forløb omsætte den indsamlede viden til konkrete klimatilpasningsløsninger og lære om relevante politiske processer.

Følg med i elevernes arbejde på det undervisningstilrettede StoryMap i ArcGis: Damhusengen som være- & lærerum (arcgis.com)

 

ENERGI & VAND