Showroomet udvider med rundvisningsservice på Amagerværket

Amagerværket med lys på

I 2012 lancerede Københavns Kommune en ambitiøs klimaplan. Den skulle gøre byen til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 – en målsætning, som tog overskrifter i alverdens medier.

En stor del af arbejdet med Klimaplanen har omhandlet Kommunens energiproduktion, hvor der i mange år har været anvendt fossile energikilder i større omfang. HOFOR har taget aktiv del i planen og den bæredygtige omstilling b.la. gennem transformation af Amagerværket, hvor brugen af kul på gamle kraftvarmeblokke er erstattet af et CO2-neutralt biomassefyret kraftvarmeværk, Blok 4.

Amagerværket leverer fjernvarme til 99 % af indbyggerne i København. Blok 4 anses for at være et af verdens største biomassefyrede kraftvarmeværk. Derudover er blokken kendetegnet ved en meget høj energieffektivitet grundet brugen af den bedst tilgængelige miljøteknologi.

ENERGI & VAND tager dig med ind i blok 4

ENERGI & VAND har siden 2020 stået for formidling og rundvisning på Amagerværket. Pt. har vi samlet set budt over 2000 mennesker velkommen. De besøgende kommer fra både ind- og udland og spænder bredt i forhold til baggrund. Omkring 85 % af alle rundvisninger afholdt i 2023 var besøgende fra private virksomheder, offentlige myndigheder og interne medarbejdere fra HOFOR. De resterende 15 % var uddannelsesbesøg. Det som karakteriserer de besøgende, er interessen for energi, CO2-neutral forsyning og nysgerrighed på hvordan brugen af biomasse kan være et klimavenligt alternativ.

Når de besøgende møder rundviseren på Amagerværket, bliver de præsenteret for en gennemgang af værket. Her belyses b.la., hvordan værket fungerer, hvad det er der gør Amagerværket unikt sammenlignet med andre kraftvarmeværker, samt hvordan brugen af biomasse hænger sammen med resten af hovedstadens fjernvarmesystem. Præsentationen er en vigtig del af rundvisningen, da det kan være overvældende at komme ind i blok 4 uden kendskab til det tekniske system. Efter gennemgangen tages de besøgende med ind i kraftvarmeblokken.

Størrelsen på værket, de benyttede teknologier, samt værkets udsmykning er nogle af de elementer, der i særdeleshed vækker begejstring blandt de besøgende. Alle rundvisninger slutter med en tur på Amagerværkets udsigtsplatform, ca. 50 m over havets overflade. Her kan de besøgende nyde udsigten over indre by, Øresund og hvis vejret tillader det, Sverige, hvilket taler godt ind i den engelske frase ”save the best for last”. 

 
 

ENERGI & VAND