Miljøminister Kirsten Brosbøl indvier det nye Klimatilpasningsværksted på Energi- & Vandværkstedet

Miljøministeren forårsagede skybrud ved Damhussøen, mens eleverne stod i vand til anklerne for at forhindre vandmassernes hærgen.

Miljøministeren holder tale. Foto: Lina Ahnoff.

Miljøministeren holder tale. Foto: Lina Ahnoff.

En stille støvregn siler ned over Roskildevej ved Damhussøen onsdag morgen. Her ligger en klimatilpasset mini-by gemt foran det nedlagt Valby Vandværk, hvor et nyt værksted om klimatilpasning skal indvies. Trods skybruds-varsler over Hovedstaden, er en mindre skare stimlet sammen blandt klimatilpassede huse, vejbane og regnvandsbassin, udstyret med paraplyer og gummistøvler. Det viser sig at være et fornuftigt valg, da miljøminister Kirsten Brosbøl pludselig tænder for skybruddet fra to kæmpe-skyer over mini-byen, og vandmasserne fosser af sted.

“Det er godt alle jer elever kan komme her på Klimatilpasningsværkstedet og lære, om de ting vi selv kan gøre, for at sikre os mod vandmasserne. Vi kan jo begynde med at flytte de værdifulde ting væk fra kældergulvet. Man kan også installere et højtvandslukke, et grønt tag der holder vandet tilbage, lave regnbede eller grave faskiner ned, som holder vandet tilbage. Her, i det interaktive og meget alternative klasselokale kan eleverne se konsekvenserne og afprøve løsningerne i virkeligheden” sagde Miljøminister Kirsten Brosbøl.

Pia Allerslev og 8.b hindrer oversvømmelser

Hermed er det nye Klimatilpasningsværksted indviet, og elever fra Husum Skole får nu til opgave at hindre vandmasserne i at hærge kældre og veje. De kan heldigvis gøre brug af både sandsække, en skybrudsboulevard og en skaterbane, der kan bruges som vandreservoir ved skybrud, og så er der igen styr på den store mængde nedbør. Det nye Klimatilpasningsværksted er for børn og unge i hele Hovedstadsområdet, og giver eleverne mulighed for at sætte både skybrud, havstigninger og stormflod på skoleskemaet, ved at øve sig på at beskytte by, bolig og kælder hands-on.

Skybrud, stormflod og havstigninger på skoleskemaet

Pia-Allerslev-redder-by-fra-oversvømmelse

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev stopper vandmasserne med 8. b. Foto: Lina Ahnoff.

Vores mål med Klimatilpasningsværkstedet er, at sætte skybrud, havstigninger og klimatilpasnings-løsninger på skoleskemaet. Her kan vi tilbyde understøttende undervisning og skabe et medejerskab blandt børn og unge, som er nødvendigt for at kunne tilpasse vores byer og boliger til klimaet i fremtiden” udtaler Jesper Steenberg, leder af Energi- & Vandværkstedet.

Klimatilpasningsværkstedet bliver indviet på en alvorlig baggrund. Hovedstadsområdet skal nemlig ændres radikalt over de næste 20 år, hvis vi vil sikre vores byer og boliger mod oversvømmelser. En helt ny skybruds-infrastruktur er under konstruktion, og den vil ændre vores byers udseende markant. Vi vil få flere og større kloakker, som kan rumme mere nedbør, men de store kloakrør og ekstra bassiner er langt fra nok. Der skal skabes et sammenhængende net af skybrudsboulevarder, grønne parker, åbne kanaler og underjordiske rør, der leder regnvandet hen, hvor det ikke gør skade. Herudover skal borgerne selv beskytte deres boliger og værdier med lokal klimatilpasning.

8.b fra Husum Skole som medskabere af Klimatilpasningsværkstedet

Elever fra 8.b på Husum Skole har været med til at udvikle de læringskoncepter i Klimatilpasningsværksted, som skal være med til at sætte skybrud på skoleskemaet. Cannie, Tobias og Thomas fra 8.b er trådt op på scenen i Beredskabsteatret og præsenterer selv deres idéer for minister og borgmestre. Her er bl.a. et beredskabsteater, hvor elever kan spille katastrofeteater iført beredskabsudstyr, samt et planlægningsværksted hvor der kan spilles kort- og brætspil om lokal klimatilpasning.

Det er os, der er fremtidens generation af borgere, og det er os der skal klimatilpasse byen i fremtiden. Vi har designet forskellige idéer, og vi synes det er vigtigt at blive inddraget i at bygge de her rum op, da det er os, der skal undervises i dem, og vi ved bedre end voksne, hvordan det er fedt at blive undervist” siger Cannie Krejlund fra 8.b på Husum Skole.

3D modellen indvies af Hvidovres borgmester Helle Adelborg. Foto: Lina Ahnoff.

3D modellen indvies af Hvidovres borgmester Helle Adelborg. Foto: Lina Ahnoff.

– Hør Miljøminister Kirsten Brosbøl fortælle om Klimatilpasningsværkstedet i p4 her: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/p4-eftermiddag-2794#!/01:08:42

– Læs Københavns Lærerforenings reportage fra indvielsen her: http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/nyt-klimavaerksted-indviet/

– Se KLFnets video-reportage fra indvielsen her: KLF

– Læs omtale i Hvidovre Avis den 7. oktober online her eller som PDF her

– Læs omtale i Valbybladet online her eller som PDF her

– Læs omtale i Vanløsebladet på side 2 her eller som PDF her

– Læs om indvielsen på klimatilpasning.dk her

– Desuden kan du finde TV2 Vejrets udsendelse om indvielsen på TV2 Play  – TV2 Vejret den 1. oktober kl. 18.25.

– Se fotograf Lina Ahnoffs billeder fra indvielsen her: http://linaahnoff.zenfolio.com/indvielse

– Læs mere om Klimatilpasningsværkstedet her: Fakta-ark om Klimatilpasningsværkstedet

Tak til samarbejdspartnere og sponsorer

Klimatilpasningsværkstedet er blevet til i et samarbejde mellem HOFOR og Miljøtjenesten i Københavns Kommune, og med Velux Fonden som hovedsponsor.

 

ENERGI & VAND