Living lab for klimatilpasning er en realitet

call-til-web-380x253Under navnet CALL COPENHAGEN (Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen), er et helt nyt living lab for klimatilpasning i Greater Copenhagen nu blevet en realitet. Regionsrådet besluttede den 11. oktober at bevilge midler til igangsættelse af første fase af CALL – Copenhagen, som skal have til huse på ENERGI & VAND.

CALL sekretariatet får til opgave at skabe en regional platform, der kan sikre øgede investeringer, flere arbejdspladser og eksport af systemløsninger inden for klimatilpasning. Sekretariatet skal give kommuner og forsyningsselskaber et bedre beslutningsgrundlag inden for valg af klimatilpasningsløsninger. Det skal bl.a. ske via systematisk dokumentation af klimatilpasningsløsninger og en tættere markedsdialog om udvikling og implementering af løsningerne. CALL COPENHAGEN skal medvirke til at accelerere implementeringen af kommunernes og forsyningsselskabernes klimatilpasningsplaner på en omkostningseffektiv måde, – samtidig med at potentialet i investeringerne udnyttes til fordel for øget vækst og eksport.

CALL COPENHAGEN er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, HOFOR, ENERGI & VAND, Københavns Kommune, BIOFOS og en række andre partnere. Ansættelsesprocessen til sekretariatet er nu igangsat, og det forventes at CALL Copenhagen opstarter arbejdet i starten af 2017. På ENERGI & VAND er vi stolte af at huse CALL Copenhagen, og ser frem til samarbejdet i det nye år.

ENERGI & VAND