KlimaCollab: lær mere om teknologiunderstøttet samskabelse

Screenshot fra Green AURA konference

ENERGI & VAND deltog i Green AURA konferencen om samskabelse gennem augmented reality

Collaboratium for Klimatilpasning (KlimaCollab) deltog som en del af ENERGI & VAND i Green AURAs online konference om hvordan man skaber samarbejder om bæredygtige lokalsamfund gennem AR (augmented reality) og andre teknologiunderstøttende metoder. KlimaCollab deltog for at erfaringsudveksle baseret på arbejdet med ENERGI & VANDs GIS-baserede samskabelsesplatform og den efterfølgende borgerevaluering.

Her indgik KlimaCollab i en saglig dialog hvor fordele og ulemper ved teknologiunderstøttet samskabelse med fokus på, hvordan man ofte indskrænker spektret af borgere jo mere teknologiforståelse samskabelsesprocessen kræver. Her var der bred enighed om, at AR ofte har den fordel, at det kan styres fra en tablet, som en bredere del af befolkningen kan anvende i modsætning til VR-briller.

Du kan se mere om ENERGI & VANDs samlede bidrag til Green AURA konferencen på dette link og læse mere om vores egne erfaringer med teknologiunderstøttet borgerinddragelse gennem vores GIS-projekt på dette link.

 

ENERGI & VAND