ENERGI & VAND til international Living Lab-konference i Amsterdam

I begyndelsen af marts blev Energi & Vand  – Greater Copenhagen Living Lab optaget i det europæiske netværk a Living Labs – ENoLL. Derfor deltog Energi & Vand d. 23. og 24. maj i ENoLLs konference, Open Innovation 2.0, som blev afholdt i forbindelse med fejringen af ENoLLs ti-års jubilæum.

IMG_0286

Trine Kofoed Hybholt og Jesper Stenberg overrækkes det officielle certifikat fra ENoLLs president, Tuija Hirvikoski

ENoLL er en europæisk organisation af over 170 Living Labs fra hele verden, som arbejder inden for en lang række forskellige områder, og Energi & Vand er blevet optaget på baggrund af sit Living Lab-arbejde med innovative uddannelsespartnerskaber og borgerinddragelse i klimatilpasning af den tætte by.

Ved konferencen deltog en række centrale Keynotes med oplæg om Open Innovation, og der var, ud over den officielle overrækkelse af ENoLL-certifikatet til de nye medlemmer, også tid til at diskutere international vidensudveksling mellem de forskellige Living Labs samt inter-lab samarbejder med test og integrering af lab-løsninger under forskellige kulturelle og klimatiske forhold.

ENERGI & VAND