Collaboratorium for Klimatilpasning vinder national Geodatapris

Rasmus Ekman tager imod geodataprisen 2019. Billedet er fra Geodatastyrelselsen på LinkedIn.

Rasmus Ekman tager imod geodataprisen 2019. Billedet er fra Geodatastyrelselsen på LinkedIn.

Collaboratorium for Klimatilpasning har netop modtaget den prestigefulde Geodatapris 2019 på den nationale konference Kortdage, for projektet om samskabende klimatilpasning 

Projektet om samskabende klimatilpasning vandt prisen for bl.a. at håndtere en virkelig problemstilling og gøre geodata tilgængelig på en pædagogisk måde. Projektet udmærker sig nemlig ved at give borgere mulighed for at deltage aktivt i klimatilpasningen af eget lokalområde, gennem interaktive kort og dronegenererede 3D-modeller. Klimatilpasning i grundejerforeninger er nemlig en problemstilling mange borgere står over for, uden at have tilstrækkelig viden eller adgang til nødvendig data, der sikrer at de kan finde den mest optimale investeringsløsning.  

I projektet gøres data til ‘hvermandseje’ for de borgere som berøres af klimatilpasningsprojekter i eget lokalområde. I fællesskab skabes en forståelse af f.eks. overfladestrømningeranlægsmæssige hensyn, hensigtsmæssig beplantning mv., for sammen at finde frem til den mest optimale klimatilpasningsløsning. Borgerne har herefter adgang til den fælles løsning via en virkelighedstro 3D-model af lokalområdet, og har gennem hele processen mulighed for at blive hørt. 

Geodataprisen uddeles af Geoforum årligt under den nationale konference Kortdage, og gives for bedste brug af geodata i det pågældende år. Samlet set blev der lagt vægt på hvordan Collaboratorium for Klimatilpasning anvender GIS til at give borgere de nødvendige værktøjer for at kunne have indflydelse på deres klimatilpasningsprojekt. Juryen lagde desuden vægt på at projektet opfylder flere af FN’s verdensmål, håndterer en virkelig problemstilling, og gør geodata tilgængelig på en pædagogisk måde for en ny målgruppe. 

Projektet er et samarbejde mellem ENERGI & VAND og CALL Copenhagen med støtte fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP) under DANVA. Undervejs i projektet er eksisterende teknologier blevet testet på nye måder for at øge kvaliteten af inddragelsen. Her har Geoinfo bidraget med deres ArcGIS platform, som Story Maps bygger på, og Build A World har også testet deres interaktive byggeklodser i en samskabelsesproces. 

Se omtalen af projektet og prisoverrækkelsen her: 

ENERGI & VAND