Collaboratoriets første store sejr

Collaboratorium for Klimatilpasnings hovedprojekt ”Klimatilpasning på den anden side af hegnet” har netop modtaget den prestigefulde GISelle-pris fra Geoinfo ved den Danske Esri Brugerkonference 2019.

Projektet har bygget en platform for samskabende planlægning af klimatilpasningsprojekter, som er baseret på ”Story Maps” fra Esri. I bedømmelsen var der lagt vægt på, hvordan projektet på meget innovativ vis har formået at bruge Story Maps til at gøre teknisk og tung data tilgængelig og forståelig for borgerne, når en grundejerforening skal klimatilpasses.

På det stedspecifikke Story Map kan borgerne holde sig opdateret om forløbet og nemt selv undersøge tekniske forhold i deres lokalområde. De kan hente information om forskellige klimatilpasningsløsninger og sammenligne fordele og ulemper. Blandt de tekniske aspekter er det fx muligt at følge vandstrømmene og “skrælle” jorden af for at tage et kig ned på de mange rør og ledninger, som man skal tage hensyn til. Det hele samles i en 3D-simulering, som viser de enkelte løsninger i byrummet og tillader analyser af eksempelvis skygge.

Projektet er et samarbejde mellem ENERGI & VAND og CALL Copenhagen med støtte fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP) under DANVA. Undervejs i projektet er eksisterende teknologier blevet testet på nye måder for at øge kvaliteten af inddragelsen. Her har Geoinfo bidraget med deres ArcGIS platform, som Story Maps bygger på, og Build A World har også testet deres interaktive byggeklodser i en samskabelsesproces.

Du kan høre mere om projektet og resultaterne eller komme på besøg i collaboratoriet ved at kontakte ENERGI & VAND.

ENERGI & VAND