CALL – Greater Copenhagen – et Living Lab netværk for Klimatilpasning

forside02

For at opnå en klimaberedt region i 2025 har Region Hovedstadens igangsat flere initiativer under den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Ét af initiativerne var en foranalyse for et Living Lab for Klimatilpasning, der skal kunne koble vækst og innovation med klimatilpasningsinitiativer i regionen. Derfor inviterede Region Hovedstaden og Gate 21 den 1. juni 2016 til et arrangement om udviklingen af et Living Lab for Klimatilpasning i hovedstadsregionen. Energi & Vand – Greater Copenhagen Living Lab deltog og var med til at facilitere en af de workshops som skulle være med til at komme tættere på, hvordan et endeligt Living lab kan se ud.

Målgruppen for arrangementet var kommuner, forsyninger, virksomheder og netværk, der arbejder med klimatilpasning, og formålet var, at give et bredt udvalg af eksperter og praktikere mulighed for at komme med input til, hvordan et fremtidigt Living Lab kan tage form. Et af de spørgsmål, som var omdrejningspunkt for mange af diskussionerne var, hvordan et Living Lab kan give størst mulig værdi for kommuner, forsyninger, virksomheder og borgere, samtidig med at det bedst muligt fremmer innovation, vækst og eksport.

ENERGI & VAND ser sig som en deltager i dette netværk af livings labs og vil kunne bidrage med både udvikling af borgerinddragelsesprocesser, VIP-besøg på vores showroom, rundvisninger på democases i hele regionen samt som HUB i forhold til at sikre samarbejde til øvrige deltagere i CALL- Greater Copenhagen.

 

ENERGI & VAND