ENERGI & VAND har netop påbegyndt udviklingen af et nyt klimatilpasningscollaborratorium, hvor borgere, forsyningensselskaber, og offentlige aktører kommer til at samarbejde om indsamling af viden og udvikling af klimatilpasningstiltag i den tætte by. ENERGI & VAND kommer fra ultimo 2016 / primo 2017 til at udføre pilotprojekter omkring inddragelse af borgergrupper i udmøntningen af lokale klimatilpasningsprojekter.

Living Lab-aktiviteter

Energi & Vand