HOFORs bestyrelse præsenteres for visionerne for ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab

Energi- & Vandværkstedet skifter navn, logo og får ny hjemmeside
10.05.2016 13:22
HOFOR Showroom kommer godt fra start
08.11.2016 10:24

HOFORs bestyrelse præsenteres for visionerne for ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab

Den samlede bestyrelse i HOFOR fik ikke våde fødder af et besøg i det nye Klimatilpasningsværksted, selvom vandet fossede op ad kloakdækslerne. Bestyrelsen besøgte Energi- & Vandværkstedet den 3. september 2015, og fik en visuel rundtur for at blive klogere på, hvordan stedet skal udvikles til at blive et ’Living Lab for grøn forsyning i hovedstadsområdet’. Det er nemlig titlen på Energi- & Vandværkstedets overordnede strategi frem mod 2020.
Leder Jesper Steenberg forklarer, hvordan fremtidens klimatilpassede by skybrudssikres.

Et Living Lab for grøn forsyning i hovedstadsområdet skal kunne fortælle om fremtidens klimatilpasning – heldigvis uden at deltagerne får våde fødder.

Energi- & Vandværkstedet skal fremover både rumme et Science Center for skoler, et HOFOR showroom for fagfolk og et Klimatilpasnings Collaboratorium med vidensdeling og borgerinddragelse som formål. Det er blandt andet muligheden for at kunne formidle det store Harrestrup Å klimatilpasningsprojekt i nærområdet til børn, unge og voksne borgere, der har givet inspiration til de nye visioner.

Science center, HOFOR showroom og klimatilpasningscollaboratorium
Science Centeret, som servicerer børn & unge med uddannelsestilbud i HOFORs ejerkommuner, skal fortsat være omdrejningspunktet for Energi- & Vandværkstedet.
Et HOFOR Showroom skal formidle om HOFOR og om bestræbelserne på at understøtte en bæredygtig byudvikling gennem en grøn forsyning. HOFOR Showroom skal overtage hovedparten af de formidlingsopgaver, som i dag udføres af HOFORs personale enten i hovedsædet eller på de forskellige forsyningsenheder, med bl.a. foreninger, borgergrupper, fagfolk og VIP´s som målgruppe.
Det nye Klimatilpasnings-collaboratorium skal være mødestedet for borgere, fagfolk og politikere. Her skal relevante borgere kunne opnå kendskab og medejerskab til konkrete klimatilpasningsudfordringer i lokalområdet, ved at gøre brug af Energi- & Vandværkstedets faciliteringsmetoder og visualisering af geodata. Endelig skal borgerne kunne høres om forskellige mulige løsninger samt have mulighed for at bidrage med input til disse. Det nye Klimatilpasnings-collaboratorium skal kunne bruges af både HOFOR kommuner samt af andre aktører i ReH.

HOFORs bestyrelse betragter fremtidens havstigninger i Klimatilpasningsværkstedet

HOFORs bestyrelse betragter fremtidens havstigninger i det nye Klimatilpasningsværksted.

Begejstring for de nye visioner
HOFORs bestyrelse udtrykte begejstring for Energi- & Vandværkstedets foreløbige strategi frem mod 2020, og på baggrund af de positive tilbagemeldinger, arbejdes der videre på at visionsplan og tilhørende samarbejdsaftale kan færdiggøres og underskrives inden udgangen af 2015.

Fb-Button