Fra d. 01/01-2016 skiftede Energi- & Vandværkstedet navn til ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab. Det skete i forbindelse med en udvidelse af ENERGI & VANDs arbejdsområder og samarbejde med sine partnere. Med det nye navn får ENERGI & VAND også nyt logo og en ny hjemmeside – www.energiogvand.dk – som går i luften medio 2016.

energi_vand_tekst-400x121

ENERGI & VAND vil fortsat fungere som et Science Center som tilbyder sjove, innovative og eksperimenterede undervisningsforløb om forsyning af energi og vand, klima og klimatilpasning, men i fremtiden vil ENERGI & VAND desuden også rumme et HOFOR Showroom og et KlimatilpasningsCollaboratorium.

HOFOR Showroom på ENERGI & VAND vil være et besøgstilbud, hvor borgergrupper og uddannelsesinstitutioner kan bestille rundvisninger om HOFORs arbejde med forsyning af vand, energi og klimatilpasning af Hovedstadsområdet. HOFOR Showroom vil henvende sig til de grupper som normalt ville besøge HOFORs tekniske anlæg.

ENERGI & VANDs KlimatilpasningsCollaboratorium er en åben platform hvor lokale borgergrupper, myndigheder, forsyningsselskaber, universiteter, NGO’er, og små og mellemstore virksomheder kan dele viden, interagere og co-designe klimatilpasningsløsninger, i den tætte by. Formålet med et KlimatilpasningsCollaboratorium er, at skabe klimatilpasningsløsninger som både løser klimaudfordringerne og skaber værdi i de områder, hvor de skal bygges.
HOFORs bestyrelse betragter fremtidens havstigninger i Klimatilpasningsværkstedet

kælder-1-400x300

ENERGI & VAND vil i fremtiden blive udvidet med et KlimatilpasningsKollaboratorium og et HOFOR Showroom
Den nye hjemmeside vil både afspejle ENERGI & VANDS eksisterende og fremtidige arbejdsområder. Ved at arbejde med, og trække på viden fra, en bred vifte af aktører, vil ENERGI & VAND således stadigvæk have til formål at fremme klima- og miljøvenlige forsyningsløsninger og brugeradfærd, men med flere kontaktflader, og på Energi- & Vandværkstedet ser vi frem til at påbegynde det nye arbejde.