ENERGI & VAND har netop påbegyndt udviklingen af et nyt klimatilpasningscollaborratorium, Hvor borgere, forsyningensselskaber, om offentlige aktører kommer til at samarbeejde om indsamling af viden og udvikling af klimatilpasningstiltag i denn tætte by. ENERGI & VAND kommer fra ultimo 2016 / primo 2017 til at udføre pilotprojekter omkring inddragelse af borgergrupper i udmøntningen af lokale klimatilpasningsprojekter. Er du del af en borgergruppe, som står over for et lokalt klimatilpasningsprojekt, og er du interesseret i at deltage i en inddragelsesproces kan du henvende dig til ENERGI & VAND på tlf.: 3630 3606